array(22) {
 ["id"] => string(3) "249"
 ["siteid"] => string(1) "1"
 ["type"] => string(1) "1"
 ["m_id"] => string(1) "0"
 ["p_id"] => string(1) "0"
 ["name"] => string(12) "在线客服"
 ["thumb"] => string(0) ""
 ["image"] => string(0) ""
 ["desc"] => string(0) ""
 ["pdir"] => string(0) ""
 ["dir"] => string(8) "linekefu"
 ["url"] => string(0) ""
 ["setting"] => array(15) {
  ["is_html"] => int(1)
  ["content_is_html"] => int(0)
  ["urlrule"] => int(1)
  ["contenturlrule"] => int(0)
  ["meta_title"] => string(0) ""
  ["meta_keywords"] => string(0) ""
  ["meta_description"] => string(0) ""
  ["category_template"] => string(0) ""
  ["list_template"] => string(0) ""
  ["show_template"] => string(22) "show_page_linekefu.tpl"
  ["formid"] => string(0) ""
  ["url"] => string(0) ""
  ["target"] => string(0) ""
  ["pri_grade_visit"] => array(0) {
  }
  ["pri_grade_add"] => array(0) {
  }
 }
 ["order"] => string(1) "1"
 ["sethtml"] => string(1) "0"
 ["stat"] => string(1) "1"
 ["flowid"] => string(1) "0"
 ["image_mo"] => string(0) ""
 ["page_num"] => string(1) "0"
 ["wxstat"] => string(1) "0"
 ["scope"] => string(0) ""
 ["modelname"] => NULL
}
				
当前位置: 首页 > 案例
靖边六中 学校网站建设
时间:2018-04-13 12:04:58
文章发布:

靖边六中始建于2006年8月,现有48个教学班,在校学生2650名,教职工182名,其中高级教师16人,中级教师53人,初级教师85人。有省级优秀教师2人,市级优秀教师3人,县级优秀教师28人。经过十年快速发展,跃然成为设施完善,环境幽雅,文化氛围浓厚,引领区域教育的窗口学校和省级规范化学校。

靖边六中.jpg

我有类似需求 艺源科技联系方式
扫码加他,免费获取方案